5Och han göt fyra ringar och satte dem i de fyra hörnen på koppargallret, för att stängerna skulle skjutas in i dem.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses