17alla förgårdens stolpar försågos med kransar av silver.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses