19och huru översvinnligt stor hans makt är på oss som tro -- allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft,
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses