16har därför jag å min sida icke upphört att tacka Gud för eder, när jag tänker på eder i mina böner.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses