32Och Sihon drog med allt sitt folk ut till strid mot oss, till Jahas.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses