9När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses