7och han må då göra tjänst i HERRENS, sin Guds, namn, likasom alla hans bröder, leviterna, som stå där inför HERRENS ansikte.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses