4Förstlingen av din säd, ditt vin och din olja, och förstlingen av dina fårs ull skall du giva honom.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses