11ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses