20HERREN, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, och till honom skall du hålla dig, och vid hans namn skall du svärja.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses