4Medan de så drucko vin, prisade de sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses