25Och så lyder den skrift som här är tecknad: Mene mene tekel u-farsin.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses