14Jag har hört sägas om dig att gudars ande är i dig, och att du har befunnits hava insikt och förstånd och övermåttan stor vishet.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses