1Konung Belsassar gjorde ett stort gästabud för sina tusen stormän och höll dryckeslag med de tusen.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses