5När nu jag, Daniel, såg till, fick jag se två andra stå där, en på flodens ena strand, och en på dess andra strand.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses