9Isaks offerhöjder skola bliva ödelagda och Israels helgedomar förstörda, och mot Jerobeams hus skall jag uppresa mig med svärdet.»  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses