11Ty så har Amos sagt: 'Jerobeam skall dö för svärd, och Israel skall föras bort i fångenskap ur sitt land.'»
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses