1Men apostlarna och de bröder som voro i Judeen fingo höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses