36Allenast för en stund vill din tjänare fara med konungen över Jordan. Varför skulle väl konungen giva mig en sådan vedergällning?
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses