6Och Jojakim gick till vila hos sina fäder. Och hans son Jojakin blev konung efter honom.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses