20Och hans tjänare uppreste sig och sammansvuro sig och dräpte Joas i Millobyggnaden, som sträcker sig ned mot Silla.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses