33Och tackoffren utgjordes av sex hundra tjurar och tre tusen djur av småboskapen.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses