7Vi hava ju icke fört något med oss till världen, just därför att vi icke kunna föra något med oss ut därifrån.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses