6låtom oss alltså icke sova såsom de andra, utan låtom oss vaka och vara nyktra.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses