28De foro till Ofir och hämtade därifrån guld, fyra hundra tjugu talenter, som de förde till konung Salomo.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses