27På denna flotta sände Hiram av sitt folk sjökunnigt skeppsmanskap, som åtföljde Salomos folk.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses