24Men så snart Faraos dotter hade flyttat upp från Davids stad till det hus som han hade byggt åt henne, byggde han ock Millo.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses