23Överfogdarna över Salomos arbeten voro fem hundra femtio; dessa hade befälet över folket som utförde arbetet.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses