14Men Hiram sände till konungen ett hundra tjugu talenter guld.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses