12Men när Hiram från Tyrus begav sig ut för att bese de städer som Salomo hade givit honom, behagade de honom icke,
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses