30Men Rehabeam och Jerobeam lågo i krig med varandra, så länge de levde.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses