24ja, också tempelbolare funnos i landet. De gjorde efter alla styggelser hos de folk som HERREN hade fördrivit för Israels barn.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses