8På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor, så att de fingo tända offereld och frambära offer åt sina gudar.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses