37Dig vill jag alltså taga och vill låta dig regera över allt vad dig lyster; du skall bliva konung över Israel.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses