35Men från hans son skall jag taga konungadömet och giva det åt dig, nämligen de tio stammarna.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses