3Han hade sju hundra furstliga gemåler och tre hundra bihustrur. Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses