12Men för din fader Davids skull vill jag icke göra detta i din tid; först ur din sons hand skall jag rycka det.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses