29Om I veten att han är rättfärdig, så kunnen I förstå att också var och en som gör vad rättfärdigt är, han är född av honom.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses