11Men den som hatar sin broder, han är i mörkret och vandrar i mörkret, och han vet icke vart han går; ty mörkret har förblindat hans ögon.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses