9Sen likväl till, att denna eder frihet icke till äventyrs bliver en stötesten för de svaga.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses