4i Herren Jesu namn skola vi komma tillsammans, I och min ande, med vår Herre Jesu kraft,
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses