22Ty många hade fallit slagna, eftersom striden var av Gud. Sedan bosatte de sig i deras land och bodde där ända till fångenskapen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses