15Men Ahi, son till Abdiel, son till Guni, var huvudman för deras familjer.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses