9Detta var alla Davids söner, förutom sönerna med bihustrurna; och Tamar var deras syster.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses