9Den första lotten kom ut för Asaf och föll på Josef; den andre blev Gedalja, han själv med sina bröder och söner, tillsammans tolv;
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses