7Den första lotten föll ut för Jojarib, den andra för Jedaja,
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses