1Och Arons söner hade följande avdelningar: Arons söner voro Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses