34Och Abraham födde Isak. Isaks söner voro Esau och Israel.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses