33Och Midjans söner voro Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa. Alla dessa voro Keturas söner.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses