19Men åt Eber föddes två söner; den ene hette Peleg, ty i hans tid blev jorden fördelad; och hans broder hette Joktan.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses